Lokalplan

lokal

Hente lokalplan, som indeholder:

  

•     Redegørelse, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der 
    fortælles om lokalplanens indhold.

 

•     Planbestemmelser, der er de juridisk bindende bestemmelser for områdets         
    fremtidige anvendelse.

 

•     Kortbilag, der blandt andet viser området s udstrækning Illustrationsskitse, der     
    viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen.

 

•     Andre bilag, som f.eks. kan være illustrationsskitser eller andet uddybende 
    materiale
 

Klik her for at hente lokalplan >