Landskabssnit

6

Et eksisterende sommerhusområde mod nord-øst omfatter ca. 30 sommerhusgrunde. Lokalplanområdet er beliggende bag dette sommerhusområde i retning bort fra kysten.

 

Landskabet i området er kuperet og skråner mod kysten i øst. Kysten
er en klippekyst med særpræget og afvekslende vegetation. I kystområdet mellem Allinge og Sandkås er der kendskab til anlæg fra bronze- og jernalder, og hele kystområdet er vurderet som kulturhistorisk særligt betydningsfuldt. Friluftsmæssigt anvendes kystområdet til naturvandring, badning og fiskeri.

 

Lokalplanområdet som er ca. 250 m langt og ca. 75 m bredt, er beliggende på en nordøstvendt skråning, der har et fald mod kysten på ca. 15 meter. Afstand til kysten er ca. 250 m fra områdets østligste hjørne. Arealet afgrænses mod vest af Tejnvej, mod nord og øst af et eksisterende sommerhusområde, og mod syd af et landbrugsareal. Området er beliggende i den nordlige del af en grøn udsigtskile til havet, bag en eksisterende bebyggelse nede ved kysten. Området anvendes i dag landbrugsmæssigt.

 

Lokalplan >