Forside

11 nye sommerhusgrunde 
til salg i Allinge på Bornholm!
f1

 

Så er det endelig lykkedes at få styr på alle aftaler/omkostninger i forbindelse med vor udstykning af 11 nye sommerhusgrunde.

 

Det har taget sin tid at få alt på plads vedr. moms, byggemodning, el, grundejerfore-
nings vedtægter (der skulle godkendes af kommunen) og meget mere. Men nu er vi klar, og vi har lagt et udkast til købsaftale, vedtægter for grundejerforeningen og vores salgsfolder op her på vor hjemmeside: www.allinge-grunde.dk

 

Grundene bliver på mellem 1300 og 1500 kvm, på skråning – kun 300 meter fra Østersøen. Alle grundene får kig/udsigt ud over Østersøen, da grunden falder ca. 12-13 m fra vejen ned mod vandet.

 

Grundene sælges incl. moms og byggemodning, men excl. tilslutningsafgift til Østkraft (El).

 

Sælger anlægger 4 m bred kørevej med indkørsel fra Tejnvej, og byggemodner alle grundene.

Byggemodningen indeholder følgende: Kloak og vandtilslutning på hver grund incl. tilslutningsafgifter.

 

Der trækkes strømkabel ind på alle grunde. Tilslutningsafgift pt. kr. 16.800.- excl. moms betales af køber.

 

Der bliver tvungen medlemsskab af grundejerforening (krav fra kommunen), bl.a. fordi at den fremadrettet vil skulle stå for anlæggelse af sti mod Allinge, beplantning af skel mod syd m.m.

 

Byggemodning påbegyndes når der er solgt 3 grunde, dog tidligst efter 1. juli 2015.

 

Har I spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte mig på tlf. 4011 4474 eller på mail: palle@pallehus.dk

 

Læs mere >